Befogadás-, beszoktatás folyamata a Liget Bölcsődében

Bölcsődébe szoktatásnak azt a folyamatot nevezzük, amikor a gondozónők és a gyermek-csoport ismerkedik a leendő bölcsissel, elfogadja és befogadja az új jövevényt, miközben fokozatosan ő is megszokja az idegen környezetet, személyeket, tárgyakat, tevékenységeket, életformát.

Feladatunknak tekintjük, hogy biztonságot, nyugalmat, szeretetet adó légkört és megfelelő személyi és tárgyi környezetet teremtsünk azon kisgyermekek számára, akiket szülei napközben a mi gondjainkra bíznak életük legfontosabb első három évében.

Célunk egy olyan gyermekközpontú intézmény működtetése, ahol a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, gondozása és nevelése tevékeny, érzelem gazdag, derűs és családias légkörben folyik, az egyéni fejlődés ütemét figyelembe véve.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a család pótolhatatlan, hogy mekkora aggodalommal és izgalommal jár minden szülő számára a gyermek beszoktatása. Ezért munkánk meghatározója, legfőbb motivációja csak a szeretet, az elfogadás és az igényesség lehet.

Tevékenységünk szolgálat, amelyet igazi elhivatottsággal és szakmai hozzáértéssel végzünk a gyermekekért és a családokért. Nevelésfilozófiánk lényege, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum. Középpontban a gyermeki személyiség tisztelete, az egyéni differenciált bánásmód, a családi nevelés értékrendjének előtérbe helyezése és összehangolása a közösségi nevelést meghatározó értékrenddel, az egymás iránti megbecsülés, tolerancia, empátia, következetesség és a másság elfogadása áll. Nevelési elveink megvalósítását állandó, ön és továbbképzéssel igyekszünk biztosítani. Fontos számunkra, hogy kiegyensúlyozott, derűs, érdeklődő, nyitott és kreatív gyermekek lépjenek tovább a fejlődésük egy magasabb fokán rájuk váró közösségbe, az óvodába.       

 

                                                         Családlátogatás

A gyermek saját környezetében való megismerésének számtalan előnye van, amit később már nehezen tudnánk pótolni. Az érkezés öröme, a „vendégnek” járó fogadtatás, a gyermek saját birodalmának bemutatása oldottabb légkörben történik. Így felszabadultabban, nyugodtan történik a kapcsolat építése.

A jól felkészített gyermek izgalommal várja a „vendég” érkezését. Ehhez szükséges az is, hogy a szülőktől pozitív érzéseket tapasztaljon.

A családlátogatás során a szülő választ kaphat kérdéseire, betekintést nyer a bölcsődében folyó munkába, megismerheti gyermeke kisgyermeknevelőjét úgy, hogy közben az otthoni biztonságban maradhat. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos kérdéseket, problémákat, amelyeknek különösen nagy a jelentőségük, hiszen ezeken a területeken elengedhetetlen a szülő és a kisgyermeknevelő harmonikus együttműködése a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.

A kisgyermeknevelő felkészülten megy a családokhoz. Az irányított kérdésekre adott válaszok, a család lakókörnyezete segít a családi kapcsolatok, nevelési szokások feltérképezésében.

A kisgyermeknevelő fokozott figyelmet szentel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek meglátogatására, beszoktatására.

 

Beszoktatás - adaptáció

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, az adaptáció során mutatkozó stressz-reakciók súlyosságát, időbeni elhúzódását.

A szülővel történő fokozatos beszoktatás

Amikor a szülők eldöntik, hogy gyermeküket bölcsődébe szeretnék adni, felkeresik a szakmai vezetőt, és személyes beszélgetés alapján egyeztetik az ideális időpontot a gyermek bölcsődei felvételéről. Ekkor kap tájékoztatást a felvétel feltételeiről a szülő, valamint a bölcsődében folyó napirendről, szakmai munkáról.

A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább két hét legyen.

Az első héten az anyával (szülővel) együtt van jelen a gyermek. Ebben az esetben a szülő végzi a gondozási műveleteket, és a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a gyermek gondozását, amit a gyermek elfogad. Fokozatosan emeljük az itt tartózkodás idejét is.

A második héten már a gyermek a szülő állandó jelenléte nélkül van a bölcsődében. Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget a gyermeknek, ezért fontos, hogy az elaltatás és az ébredés idejében a szülő a bölcsődében tartózkodjon. Egy kisgyermeknevelő egyszerre csak egy gyermek beszoktatását végezheti a szakmai elvek figyelembevételével.

A fokozatos beszoktatás megszervezéséhez minden gondozási-, nevelési évben beszoktatási tervet készítünk.

 „Saját gondozónő”–rendszer

A „saját gondozónő”–rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik a bölcsődei csoportban.

A csoport gyermekeinek egy része (öt-hat gyerek) tartozik egy gondozónőhöz.

A gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, fejlődési naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat.

A gondozónő az ölelkezési időben - (az az időszak, amikor mindkét gondozónő jelen van) - idejét elsősorban a „saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A „saját” gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a gondozónője.

A „saját gondozónő” rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, figyelemmel lehet kísérni a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait. Elsősorban a „saját gondozónő” segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.

Minden szülő megtapasztalja ennek az időszaknak a nehézségeit, buktatóit és örömeit. Amennyiben a felnőtt felkészülten tudja kezelni a felmerülő helyzeteket, hamarosan az önállóságra, fejlődésre gyakorolt hatását is tapasztalni fogja gyermekén.

Ezúton kívánom, hogy minden kisgyermek és szülő, érezze jól magát a bölcsődében töltött idő alatt.

                                                   

                                                                                               Csernus-Lukács Mihályné

                                                                                                          szakmai vezető

 

Adatvédelmi Tájékoztató (Kattintson a szövegre a megtekintéshez)